تاریخچه

تاریخچه

شركت تدبیر و فن ساوین طی سالهای فعاليت خود در راستای ارائه خدمات مهندسی توفيق اين را داشته تا ضمن نوآوری در انجام پروژه ها، رضايتمندی کارفرمايان را نيز جلب نمايد. اين شركت با تمركز بر ماموريت سازماني خود، متكي بر مديريت كارآمد، كاركنان متخصص و کوشا و قابليت سازماندهي موثر متعهد است با استفاده از فناوريهاي روزآمد و خلاقيت سرمايه هاي انساني ضمن توجه به تعهدات خود نسبت به مشتريان، در گسترش كمي و ارتقاي كيفي خدمات خود در درون و برون از مرزهاي كشور بكوشد.
این شرکت توسط مدیران و سهامداران شرکت مادر (شرکت ایراتک کیش) در سال 1394 شمسی در تهران به منظور پوشش پروژه های PC و EPC خود در زمینه های نفت و گاز، صنایع بندری و دریایی، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات و... تاسیس گردیده و معیارهای کیفی و فنی جهانی بر آن حاکم است.
مالکیت این شرکت 100 % خصوصی بوده و بعنوان بخش خصوصی اداره می شود.
مدیران این شرکت از متخصصین و مهندسین توانمند فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی بوده و در زمینه مهندسی صنایع نفت و گاز و صنایع دریایی بوده و بومی سازی تکنولوژی های نوین صنعت و تجارت جهانی را در کشور سر لوحه کار خود قرار داده اند و نگاهی فراگیر به خدمات دانش بنیان دارند.