اهداف

 

چشم انداز (Vision)

چشم انداز این شرکت به نحوی است که با توجه به حجم عملیات، تدبیر و فن ساوین به يکي از ۱۰ شركت بزرگ پیمان کار عمومی (GC) ايران تبديل شده و پروژه هاي بزرگ ملي را در سطح معیلرهای بین المللی به انجام رساند.

مأموریت (Mission)

شركت تدبیر و فن ساوین مصمم است با حفظ توانمندي شركت در عرصه رقابت داخلي و خارجي و همچندین جلب رضايت مشتريان بطور خاص و ديگر صاحبان منافع بطور متدوازن، در چارچوب قوانین و مقررات ملي و بین المللي و اصول اخلاق حرفه اي گام برداشته و افزايش كمي و كیفي فعالیتهاي خود را محقق سازد.

اهداف بلند مدت

۱. پیاده سازی سيستم ارتباط با مشتري (CRM) و اندازه گیری زمان و كيفيت توافق شده با مشتري و بهبود نرخ رضايت مشتريان بطور سالانه
۲. استفاده حداكثری از تكنولوژي فناوري اطلاعات با تمرکز بر حفاظت داده ها توسط برنامه های مورد نیاز سیستم پیاده سازی و پایش داده های مهندسی
۳. توسعه دانش فني و ارتقاء کيفيت و تکنولوژي اجراي پروژه های مهندسی بر اساس متدهای پیشرفته صنعت مهندسی در دنیا
۴. بروزرسانی و تحت کنترل داشتن سيستم مديريت کيفيت بطور مداوم بر اساس استانداردهايISO 9001
۵. پیاده سازی و تحت کنترل داشتن سیستم حفظ محيط زیست بطور مداوم بر اساس استـاندارد سيستم مديريت زيست محيطي (ISO 14001)
۶. پياده سازي و تحت کنترل داشتن سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي بر اساس استاندارد OHSAS 18001 و تلاش در جهت کاهش حوادث و بيماريهاي ناشي از کار بطور مداوم از طريق تأمين محيط کار ايمن
۷. توسعه منابع انساني و ارج نهادن به نيروي انساني به عنوان ضامن موفقيت و بقاء شرکت و ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت ايشان
۸. پیگیری اخذ و ارتقا رتبه های پیمان کاری از سازمان برنامه و بودجه کشور
۹. پیگیری اخذ و ارتقا رتبه های مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۰. پیگیری اخذ و ارتقا رتبه های شورای عالی انفورماتیک
۱۱. پیگیری اخذ و ارتقای تاییدیه های اداره کار در زمینه های ایمنی، نگهداری تعمیرات و تاسیسات

اهداف میان مدت

۱. درك صحيح از نيازمنديهاي حال و آينده مشتري و تحولات بازار، قوانين و مقررات و عرف جاري حاكم بر خدمات پروژه های EPC در زمینه های نفت و گاز، صنایع دریایی و بندری و ساختمان و برنامه ریزی جهت توسعه بازار برای افزایش ۲۰ درصدی درآمد سالیانه
۲. اجراي تعهدات پذيرفته شده كنترل زمان و كيفيت توافق شده با مشتري و بهبود ۱۰درصدی نرخ رضايت مشتريان بطور سالانه توسط استقرار سيستم ارتباط با مشتري (CRM)
۳. تمركز بر بهره‌وري و افزایش ۱۰ درصدی شاخص بهره وری نسبت به سال گذشته و همچنین جلوگیری از ضايعات جهت امكان پذير شدن ارائه خدمات با کيفيت، با قيمت هاي رقابتي و در اسرع زمان
۴. بروزرسانی نرم افزارهای فنی، مالی و اداری با تمرکز بر حفاظت از داده ها طی یک سال آینده
۵. توسعه دانش فني و ارتقاء کيفيت و تکنولوژي اجراي پروژه ها از طريق انتقال، جذب و بومي سازي فناوری های پیشرفته حداکثر تا دو سال آینده
۶. تلاش در جهت افزایش ۱۰ درصدی میانگین رضایتمندی ذي نفعان از طريق شناسايي و تأمين نيازها و انتظارات ايشان در چارچوب تعهدات قانوني با رعايت قوانين، مقررات و الزامات کيفي ، زيست محيطي و ايمني و بهداشتي مرتبط با فعاليتهاي شرکت به طور سالیانه
۷. توسعه منابع انساني متخصص و آموزش آن ها بر مبنای برنامه ریزی های انجام شده متناسب با توسعه ۲۰ درصدی درآمد به طور سالیانه
۸. ارج نهادن به نیروی انسانی به عنوان ضامن موفقیت و بقاء شرکت به وسیله تدوین دستورالعمل های تشویقی و انتخاب کارمند نمونه فصل

اهداف کوتاه مدت

۱. كنترل زمان و كيفيت توافق شده با مشتري و بهبود نرخ رضايت مشتريان بطور سالانه
۲. توسعه و افزايش سهم بازار و سودآوري از طريق افزايش ميزان موفقيت در مناقصات
۳. افزایش درآمد و سودآوری شرکت با نرخ حداقل ۲۵% سالانه
۴. افزایش تعداد عضويت در مجامع حرفه اي ملي و بين المللي
۵. استقرار نظام كنترل قيمت تمام شده پروژه‌ها و هزينه و درآمد و ارائه گزارشهاي مدون مديريتي
۶. پیگیری و اخذ تایید صلاحیت های پیمانکاری و مشاوره از سازمان برنامه و بودجه
۷. پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
۸. افزایش همکاري با سازمانها و ارگانهاي دولتي و قرار گرفتن در ليست شرکتهاي همکار آنها (وندور ليست)