طراحی و احداث ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری

Building Contractors In Pretoria New Projects

 

شرکت مهندسی تدبیر و فن ساوین، در زمینه ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری خدمات متعدد زیر را ارائه میدهد:

check تهیه طرح معماری، سازه و تأسیسات

check اجرای اسکلت بتنی و فلزی

check اجرای نازک کاری

check اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی