طراحی و اجرای عملیات خاکی و تحکیم بستر پروژه های صنعتی

IMG 20171029 090507

 

شرکت مهندسی تدبیر و فن ساوین، در زمینه عملیات خاکی و تحکیم بستر پروژه های صنعتی خدمات متعدد زیر را ارائه میدهد:

 

check گود برداری

check خاکبرداری

check تحکیم بستر