طراحی و اجرای محوطه سازی، جدول کشی، دیوار کشی و فضای سبز

lands

 

شرکت مهندسی تدبیر و فن ساوین، در زمینه محوطه سازی، جدول کشی، دیوار کشی و فضای سبز خدمات متعدد زیر را ارائه میدهد:

 

check تهیه طرح های معماری و تأسیساتی محوطه سازی

check جدول کشی مجتمع ها و مراکز صنعتی

check اجرای فضای سبز