خدمات مراقبت وضعیت ماشینها

 

خدمات مراقبت وضعیت ماشین ها (Condition Monitoring)

 

اطلاعات تماس واحد خدمات مراقبت وضعیت ماشین ها (CM):

مدیر واحد: داریوش قربانزاده تلفن: 88978935 - 021 داخلی 103

کارشناس، سیاوش قربان زاده تلفن: 88978935 - 021 داخلی 114، 3751362 - 0912