آنالیز ارتعاشات

 

بازگشت

 

آنالیز ارتعاشات و عیب یابی تجهیزات دوار

اندازه گیری و تحلیل ارتعاشات، اصلی ترین تکنیک برای مراقبت وضعیت و عیب یابی ماشین آلات و تجهیزات دوار است. تنوع و گستردگی تستهای ارتعاشی به قدری است که حقیقتاً آن را به یک دانش بی انتها تبدیل کرده است.
ما در شرکت فن و تدبیر ساوین، با دسترسی به کارشناسان با تجربه طولانی در صنعت و دارنده بالاترین رده از گواهینامه های بین المللی آنالیز ارتعاشات، استفاده از توان حداکثری تحلیل ارتعاشی را در دستور کار داشته و داریم.
بر این اساس، ضمن بکارگیری تکنیکهای پایه آنالیز ارتعاشات در مراقبت وضعیت و عیب یابی، همچون:

check تحلیل دامنه ارتعاشات (مقدار کلی ارتعاش)
check تحلیل شاخصهای بیرینگهای غلتشی (مقدار BC و ...)
check تحلیل زاویه فاز ارتعاشات
check تحلیل طیف فرکانسی یا اسپکترام ارتعاشات (منحنی FFT)

check تحلیل منحنی شکل موج (سیگنال زمانی) ارتعاشات

check تحلیل منحنی پوش ارتعاشات (Envelope)

استفاده از تکنیکها و ابزارهای پیشرفته تری مانند:

check تحلیل منحنی اربیت (Orbit)
check تحلیل منحنی مرکز متوسط شفت (Average Shaft Center Line)

check تحلیل نمودارهای آبشاری (Waterfall - Cascade Plot)
check تحلیل منحنی های Run up و Coast Down
check شناسایی فرکانسهای طبیعی و پارامترهای دینامیکی سیستم (تست ضربه، آنالیز مودال و ...)
check آنالیز ODS

در دستور کار این شرکت قرار داشته و بنا به نیاز پروژه های مختلف، از این تکنیکها استفاده میشود.

چه عیوبی به کمک ارتعاش سنجی و تحلیل ارتعاش قابل تشخیص است؟

با استفاده بهینه از توانمندیهای آنالیز ارتعاشات، تشخیص عیوب مختلف و ارزیابی حالتهای خرابی، مانند:
check آنبالانسی یا نامیزانی جرمی
check میس الاینمنت (ناهم راستایی)
check خمیدگی شفت
check ناهم مرکزی
check انواع لقی های مکانیکی
check عیوب و خرابی های بیرینگها و یاتاقانهای غلتشی
check عیوب و خرابی های بیرینگها و یاتاقانهای لغزشی
check عیوب و خرابی های گیربکسها و چرخ دنده ها
check عیوب مرتبط با جریان سیال در توربو ماشینها
(ارتعاش ناشی از جریان سیالFlow Induced Vibration)
check عیوب خاص موتورهای الکتریکی و ژنراتورها
check مشکلات سیستمهای تسمه و پولی
check و ...
امکانپذیر است.
بدیهی است برای تشخیص بهینه عیوب فوق، لازم است از تستهای ارتعاشی مختلف مانند طیف فرکانسی ارتعاشات، منحنی شکل موج ارتعاش، زاویه فاز ارتعاش و ... استفاده شود. هر یک از این تستهای ارتعاشی و روشهای تحلیل ارتعاشات دارای توانمندی و کاربرد خاص خود می باشد.

فهرست ماشین آلات دوار برای تست و عیب یابی به کمک تحلیل ارتعاشات
به کمک ارتعاش سنجی روتین و انجام تستهای ارتعاشی مختلف، انواع مختلف تجهیزات دوار، همچون:

check توربینهای گاز
check توربینهای بخار
check توربینهای آبی
check توربینهای بادی
check پمپهای گریز از مرکز (پمپهای سانتریفوژ)
check پمپهای خلأ
check کمپرسورها
check فنها
check بلاورها، دمنده ها و ...
check موتورهای الکتریکی AC و DC
check ژنراتورهای الکتریکی (مولد برق)
check گیربکسها و سیستمهای انتقال قدرت
check تجهیزات فرآیندی خاص (همزنها، میکسرها، آسیاب های مواد معدنی، سانتریفوژها و ...)
check و ...
قابل پوشش توسط برنامه روتین CM ارتعاش سنجی خواهد بود. شایان ذکر است ارزیابی مرتبه اهمیت ماشین آلات برای انتخاب بهینه آنها جهت درج در برنامه پایش روتین و نیز جمع آوری و ثبت اطلاعات فنی تجهیزات
(شناسنامه CM ) از جمله اقدامات ضروری است که باید قبل از شروع اجرای CM ارتعاشات صورت پذیرد.

فهرست خدمات قابل ارائه در زمینه ارتعاش سنجی و تحلیل ارتعاشات
خدمات شرکت فن و تدبیر ساوین در زمینه آنالیز ارتعاشات، شامل موارد ذیل میشود:
check تدوین برنامه جامع ارتعاش سنجی و CM ارتعاشات (بر اساس نقشه راه CBM)
check اجرای روتین برنامه ارتعاش سنجی: داده برداری ارتعاشات شامل جمع آوری انواع دیتای ارتعاشی لازم به صورت روتین، تحلیل نتایج، اولویت بندی تعمیرات، تعیین اقدامات اصلاحی مورد نیاز و ارائه گزارش فنی و تحلیلی به صورت دوره ای
check ارتعاش سنجی و عیب یابی انواع تجهیزات دوار بنا به درخواست و به صورت موردی (با بهره برداری حداکثری از تکنیکهای مختلف آنالیز ارتعاشات و تستهای مختلف ارتعاشی به منظور شناسایی عیوب و ارائه راه کار برای رفع مشکل)
check انجام تستهای تکمیلی، مدلسازی و شبیه سازی نرم افزاری از طریق آنالیز مودال، آنالیز ODS و ... برای شناسایی فرکانسهای طبیعی و پارامترهای دینامیکی سیستم و تحلیل دقیقتر وضعیت ماشین
check ارتعاش سنجی و ممیزی وضعیت ارتعاشات قبل و بعد از تعمیرات اساسی یا تعمیرات دوره ای برای برنامه ریزی بهینه تعمیرات و نیز ارزیابی و اثربخشی نتیجه تعمیرات
check بالانس دینامیکی انواع تجهیزات دوار در محل
check آموزش آنالیز ارتعاشات

 

pdf دانلودها

pdf کاتالوگ شرکت فن و تدبیر ساوین / آنالیز ارتعاشات

 

بازگشت